• Det är mer lämpligt att mäta blodtrycket under vissa tillfällen under en dag än andra, det ger exempelvis ingen bra uppskattning av ditt egentliga blodtryck om du mäter det precis efter att du har gått upp på morgonen. Vänta gärna i 1-2 timmar så att du vaknat till på riktigt. Du bör också sätta dig ner på en stol i några minuter innan du mäter ditt blodtryck, se också till att du fäster bandet direkt mot huden, och inte utan på kläderna. Om du har en manuell blodtrycksmätare ska du skriva ner testresultaten i en loggbok. Vid en digital blodtrycksmätare så samlas datan in automatiskt, en mätaren beräknar ditt medel blodtrycksvärde.

    Om du har en manuell mätare ska du genomföra testet av blodtrycket några gånger per dag. Genomför då samma procedur som beskrivs ovan. Anteckna resultaten och mät ut ditt blodtryck. Ta reda på om ditt resultat indikerar på om du har ett lågt eller ett högt blodtryck.

    Kom ihåg att det är alltid bättre att gå till en doktor för att räkna ut ditt blodtryck. Om du gör ett blodtrycksmätare test hemma så ska du snarare se det som en indikation av det exakta värdet. Vill du göra ett blodtryckstest och få en så klar bild som möjligt av vilket blodtryck du har så är den enda lösningen att köpa en egen digitalmätare.