• Enligt en artikel från SVT.se så lider män i större utsträckning av ett för högt blodtryck än vad kvinnor gör. Undersökningen gjordes i Örebro län där man jämförde 3000 olika personer inom olika branscher, det visar sig alltså att så mycket som var tionde anställd lider av ett för högt blodtryck.

    Läs artikeln här:
    http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/var-tionde-anstalld-har-hogt-blodtryck

    Debatt

    Vissa branscher är givetvis mer stressframkallande än andra och där ser man också den största andelen personer med ett högt blodtryck. Något borde göras från arbetsgivarsidan för att komma tillrätta med problemet, exempelvis erbjuda olika typer av friskvård eller lära sina anställda att tänka på ett annat sätt när det kommer till jobbet. Regelbundna raster är en bra åtgärd att tillämpa för att minska stressen. Riskerna med ett högt blodtryck är många och vi har redan skrivet om dem ett par gånger på första sidan, men de tål att nämnas igen, stroke och hjärtinfarkt förekommer oftare hos de personer som lider av ett för högt blodtryck.