• Hypertoni

  Hypertoni

  Som jag tidigare nämnt så är hypertoni den medicinska termen för ett högt blodtryck och används ibland av läkare och i text så om du set det hädanefter så vet du vad det betyder. Du har hypertoni om du har ett systoliskt tryck på mer än 140 och ett diastoliskt tryck på mer än 90.

  Vad görs för att motverka hypertoni?

  Det finns redan idag bra och effektiv medicinering för att motverka ett högt blodtryck. I Sverige så finns föreningen SVM som är en svensk förening för hypertoni stroke och vaskulär medicin. De finns till för att utveckla forskningen på området och vill hjälpa till att sprida kunskap om ämnet till allmänheten.

  Uppsatser om hypertoni
  Nedan hittar du ett par uppsatser skrivna på svenska publicerade av svenska universitet eller högskolor. Läs uppsatserna för att öka din förståelse för hypertoni.

  PDF: Patienter med högt blodtryck (Uppsala Universitet)

  PDF: Högt blodtryck och Alzheimers sjukdom (Stockholms Universitet)