• Högt blodtryck

  Att ha högt blodtryck är en vanlig företeelse hos äldre personer både hos män och kvinnor. Det är ett allvarligt tillstånd som kan föra med sig ett par olika konsekvenser med tiden, men det finns givetvis många olika saker du kan göra för att sänka ett högt blodtryck. På den här sidan kommer vi gå igenom vad du kan göra för att sänka ditt blodtryck till en normalnivå.

  Högt blodtryck – Snabb Fakta

  När blodet pumpas runt i kroppens olika blodkärl från hjärtat uppstår ett tryck som pressar runt blodet i kroppen, det är detta som är själva blodtrycket. Blodkärlen är vid ett normalt blodtryck elastiska och har en pumpande effekt tack vara att de är just elastiska och det är det som pressar runt blodet i kroppen. Vid ett högt blodtryck är blodkärlen mindre elastiska vilket gör att blodkärlen har det svårare att pumpa runt blodet i din kropp.

  Blodtrycket i kroppen avgörs av många olika faktorer, din allmänna hälsa spelar givetvis in såsom övervikt ock ålder. Forskare vet dock inte till 100% säkerhet vad exakt det är som orsaker ett högt blodtryck. Man kan känna i vissa fall själv känna av att man lider av ett högt blodtryck, symptomen kan nämligen vara hjärtklappning och yrsel.

  Visste du att högt blodtryck även kallas för: Hypertoni.

  Blodtrycksmätare

  Ett bra tips till dig som behöver hålla koll på ditt blodtryck och inte har tid att springa till doktorn hela tiden är att köpa din egen blodtrycksmätare. Med en egen blodtrycksmätare kan du när du vill ta blodtrycket på dig själv för att se hur du ligger till och sen vidta åtgärder för att antingen sänka eller höja blodtrycket beroende på vad mätaren ger utslag för.

  2 olika typer av blodtryck

  Högt blodtryck

  Högt blodtryck

  När man räknar ut ett blodtryck så mäter man blodtrycket vid 2 olika tillfällen, man skiljer mellan systoliskt blodtryck samt diastoliskt blodtryck.

  Systoliskt blodtryck mäts och är det blodtryck som uppstår när hjärtat pumpar ut blod.

  Diastoliskt blodtryck är således blodtrycket som uppstår när hjärtat vilar, eller mellan hjärtslagen.

  Sänka blodtrycket

  Det finns som tidigare nämnt ett par saker du kan göra för att sänka ditt blodtryck. Metoderna som du kan tillämpa varierar beroende på om du har ett kraftigt förhöjt blodtryck eller om du endast har ett litet förhöjt blodtryck. Vid ett litet förhöjt blodtryck räcker det med att du ändrar ditt sätt att leva och kanske blir lite med hälsosam. Börja träna och drick mindre alkohol, sluta röka och snusa är bra första steg för att minska sitt höga blodtryckt. Har du däremot ett kraftigt förhöjt blodtryck så bör du rådfråga en läkare om du ska börja ta medicin för att sänka blodtrycket. Det vanligaste läkemedlet som används i syftet att sänka blodtrycket är betablockerare som minskar stresshormoner i kroppen vilket leder till att pulsen blir långsammare. Om du ännu inte vet vad du har för blodtryck men misstänker att du har ett högt blodtryck bör du boka in en tid hos din läkare för att mäta ditt blodtryck.
  Mät ditt blodtryck hos en läkare

  Läkare använder lite olika metoder för att mäta ett blodtryck, antingen använder man den traditionella metoden då man fäster en mätare runt exempelvis armen som man sedan pumpar in luft i. Detta görs oftast endast 1 gång och läkaren kan efter det berätta för dig vad du har för blodtryck för tillfället. Denna metod är ganska osäker då den endast visar vad du har för blodtryck vid just det tillfället blodtryckstestet togs. Det finns nyare metoder som är mer korrekt visande, i dessa metoder får du ha en blodtrycks mätare på dig i ett helt dygn eller längre. Blodtrycksmätaren tar ditt blodtryck flera gånger om dagen samt natten, läkaren kan sedan bedöma datan/statistiken och göra en bra analys om du har ett högt blodtryck, ett normalt blodtryck eller kanske ett för lågt blodtryck. Läkaren kan sedan berätta för dig vad du ska göra för att få ett normalt blodtryck. Så sammanfattningsvis om du misstänker att du har ett högt eller lågt blodtryck vilket märks om du har yrsel och hjärtklappning så bör du boka in en tid hos din läkare.

  Stegräknare

  Stegräknare

  Stegräknare

  Om du har bestämt dig för att göra något åt ditt blodtryck genom att motionera är det väldigt bra om du på något vis håller koll på din träning, med exempelvis en stegräknare kan du enkelt hålla koll på hur mycket du har motionerat, hur långt du har gått och hur mycket kalorier du har förbränt. Träningen blir så mycket mer effektiv när du har tillgång till fakta från en stegräknare. Om du exempelvis har fått ett råd från din doktor att börja gå ned i vikt för att sänka ditt blodtryck är det oslagbart med en stegräknare som säger dig exakt hur mycket kalorier du har förbränt. Det enda du behöver göra är att se till att du förbränner mer kalorier än du får i dig, den här typen av hälsovård leder till att du sänker ditt blodtryck.

  Läkemedel mot ett högt blodtryck

  Det finns vissa läkemedel på marknaden som man med stora fördelar kan använda för att sänka sitt blodtryck.
  De 3 vanligaste läkemedlen som används av personer som lider av ett för högt blodtryck är:

  – Amlodipine
  – Lisinopril
  – Ramipril

  Högt blodtryck i siffror

  Om du har ett blodtryck över 140/90 anses det börja bli ett högt blodtryck. Ju längre över den gränsen du ligger desto högre blodtryck har du och desto fler konsekvenser kan du få.

  Blodtryck

  Blodtryck

  Analysvåg
  För dig som bara måste ge ner i vikt, antingen för att du är trött på att vara överviktig eller för att du har fått ett dilemma från din läkare att du måste gå ned i vikt för att ditt blodtryck ska sjunka till mer hälsosamma nivåer krävs lite mer avancerad och fullständiga mätningar av din kropp för att du på ett effektivt sätt ska kunna uppfylla målet. Med hjälp av en analysvåg får du reda på:

  – Ditt kroppsfett.
  – Din muskelmassa i hela kroppen.
  – Hur mycket kalorier din kropp förbrukar.
  – Mängden vatten i din kropp.

  Källor

  Källa för informationen som du hittar på den här hemsidan är från: National Heart, Lung, and blood institute (NIH) som är en del av U.S. Department of Health & Human Services, http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hbp/