• Ett normalt blodtrycks anses vara ett blodtryck på 120/80 – 130/90 mmHg. Ett normalt blodtryck varierar beroende på din hälsa och din fysiska kondition. Och vad som anses vara ett normalt blodtryck kan också skilja sig från person till person. Men ovanstående siffror är i vilket fall något att gå efter. Mäter du ditt blodtryck hemma med hjälp av en blodtrycksmätare och mäter över det som anses vara normalt så bör du kontakta en läkare.

    Ett normalt blodtryck är viktigt för dig och din hälsa för att inte lida av de konsekvenser som ett lågt eller ett högt blodtryck ger. Du kan bibehålla ett normalt blodtryck genom att träna mycket och äta bra mat. Stressa inte heller upp dig över småsaker, försök att finna ett lugn inom dig som du kan ta till om en situation skulle bli stressig. Det är inte farligt att vara lite stressad då och då, det kan till och med vara effektivt. Problem uppstår däremot om du är stressad varje dag över ditt jobb eller något annat, när stressen aldrig lägger sig, det är då det börjar bli farligt.