• Den här artikeln kommer gå in lite djupare på blodtryck och förklara hur blodtrycket egentligen fungerar, och vad det är som avgör ditt blodtryck.

  Ett blodtryck förändras flera gånger på en dag, det skiftar från högt till lågt beroende på vad du gör, om du är stressad eller om du känner dig avslappnad. Blodtrycket är som tidigare nämnt det tryckt som uppstår i blodkärlen när hjärtat pumpar ut blod i kroppen. Själva blodtrycket mäts i blodkärlens väggar, för att mäta ditt blodtryck läs den här artikeln: blodtrycksmätare.

  Det är ganska lätt att förstå att det kan få stora konsekvenser om blodtrycket är dåligt, eftersom att kroppen ständigt behöver blod för att fungera betyder det att om blodet inte kommer fram kan det leda till hjärtinfarkt eller andra allvarliga konsekvenser.

  Ditt blodtryck bestäms mycket av dina gener. Har du släktingar eller föräldrar som har eller har haft högt blodtryck exempelvis så ligger även du i riskzonen för att drabbas av högt blodtryck. Har du en familjehistoria av normalt blodtryck å andra sidan så kan du skatta dig lycklig då chanserna att du drabbas av högt eller lågt blodtryck minskar avsevärt.

  En annan sak som påverkar ditt blodtryck är åldern, det är vanligt att blodtrycket ökar ju äldre du blir. Unga människor har oftast ett mer stabilt blodtryck. Vad som avgör detta är hur starkt ditt hjärta är. Har du tränat och levt ett aktivt liv så kommer du inte ha några större problem med ditt blodtryck när du blir äldre.

  En välkänd faktor till ett högt blodtryck är övervikt, det har länge varit känt att övervikt leder till ett ökat blodtryck. Det är ganska förståeligt då hjärtat måste pumpa ut blodet till en mycket större kropp, vilket betyder att hjärtat måste kämpa extra hårt vilket leder till ett högt blodtryck. Vet du med dig att du är överviktigt bör du göra något åt saken, ett långvarigt högt blodtryck är nämligen inte alls bra för hjärtat och din kropp. För att ta reda på om du är överviktig kan du mäta ut ditt BMI och jämföra det med tabeller om vad som anses vara

  En annan faktor som påverkar ditt blodtryck är din kost. Socker, skräpmat och mycket salt bidrar till ett kraftigt ökat blodtryck. Det går givetvis an att äta skräpmat ibland och kroppen måste ha socker och salt för att må bra, men det gäller att känna till gränsen för hur mycket som är bra för dig och hur mycket som bara onödigt och dessutom onyttigt.

  Vet du vad du har för blodtryck? Ta reda på ditt blodtryck snabbt med hjälp av en prisvärd blodtrycksmätare.