• Högt blodtryck är en tyst åkomma som inte gör något större väsen av sig. Man behöver inte känna att man har högt blodtryck för att ska lida av det. Det är faktiskt ganska svårt att helt klart kunna säga att man har ett högt blodtryck innan man har gjort ett blodtrycks test. Däremot så kan man läsa av sin livssituation/jobbsituation och avgöra om man kanske befinner sig i riskzonen för att ha ett högt blodtryck.

    De vanligaste symptomen på att du har ett högt blodtryck är som tidigare nämnt yrsel, illamående, bröstsmärtor, andningssvårigheter och allmän trötthet. Det är vanligt att personer misstolkar dem här symptomen för andra sjukdomar eller av andra anledningar. Illamående är exempelvis en symptom vid många olika sjukdomar, bland annat vid magsjuka.

    Några symptom som definitivt innebär att du lider av ett högt blodtryck är följande: Hjärtattack, stroke, njursvikt, hjärtsvikt och progressiv synförlust. Om dessa symptom upptäcks så är det väldigt sent i processen och du har lidit av ett högt blodtryck under en lång tid. Men det är inte för sent för det att göra något åt saken. Se till att sänka blodtrycket med en gång om du upplever något av ovanstående symptom. Om du vill veta exakt hur högt ditt blodtryck är så är det bästa sättet att skaffa en blodtrycksmätare som snabbt kan ge dig information om ditt blodtryck. Här är några exempel på mätare du kan skaffa.