• Nyligen publicerade ett par brittiska forskare en artikel i läkemedels tidskriften the Lancelet där de framställde vikten av att mäta blodtrycket i båda armarna för att på det viset få en klarare bild av vad blodtrycket egentligen ligger på. Att mäta blodtrycket i endast en arm kan ge en felaktig bild av det aktuella blodtrycket i patienten. De säger att det borde bli rutin att numera ta blodtrycket i båda armarna på patienter.

    Läs artikeln på engelska här: The Lancet
    Här finns det andra tidningar som rapporterar om artikeln: http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=17366